Ergatotexnites.gr

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισμού.

27-02-2015 - Υπομνημα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1 - 105 55 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ.: 3210732 - FAX : 3216517

Αθήνα 27/02/2015

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού
      κο Νίκο Ξυδάκη

Κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων σας ως Υπουργός Πολιτισμού, θα θέλαμε αρχικά να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του πολιτισμού.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υπουργείο πολιτισμού και κατά συνέπεια ο ίδιος ο πολιτισμός, έρχονται από το παρελθόν, πολλά από τα οποία διογκώθηκαν από την μνημονιακή πολιτική που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Το Σωματείο Εργατοτεχνιτών, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαδικά σωματεία στο Υπουργείο, που περιλαμβάνει κυρίως τεχνικές και εργατοτεχνικές ειδικότητες που αφορούν την ανασκαφή, την αναστήλωση και τον ευπρεπισμό των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και κτηρίων.
Από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Από το 2009, λόγω της κρίσης και των μνημονιακών δεσμεύσεων (πέντε προς ένα), η μείωση ανέρχεται στο 40%.
Αυτό είναι από τα κυριότερα προβλήματα που έχει άμεση σύνδεση με την διαθεσιμότητα και τις απολύσεις.
Στα πλαίσια του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, επικαιροποιήθηκε το διεκδικητικό πλαίσιο του Σωματείου, το οποίο έχει δοθεί σε όλα τα κόμματα της Βουλής πριν από της εκλογές μέσω της Ομοσπονδίας μας.
Tο πλαίσιο για το οποίο αναφερόμαστε, περιλαμβάνει τα εξής θέματα :

 • 1)  Την άμεση επαναπρόσληψη όλων των συναδέλφων οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν απολυθεί, με ταυτόχρονη επανασύσταση των οργανικών τους θέσεων.
 • 2)  Την πρόσληψη 187 συναδέλφων οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 164/2004 και παραμένουν σε αναμονή από το 2010 λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων.
 • 3)  Άμεσες προσλήψεις μονίμου προσωπικού στις ειδικότητες των μαρμαροτεχνιτών, εργατοτεχνιτών και προσωπικού καθαριότητας.
 • 4)  Αλλαγή του άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που αφορά στην ετεροαπασχόληση. Μέχρι τότε να δοθεί άμεσα εντολή να σταματήσει η εκτεταμένη αυθαιρεσία από τους προϊσταμένους των εφορειών αρχαιοτήτων.
 • 5)  Την ακύρωση και κατάργηση στην πράξη του Ν.4250/2014 περί αξιολογήσεων-απολύσεων- διαθεσιμοτήτων.
 • 6)  Την ένταξη στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού, ανεξάρτητα αν κατέχει ή όχι αντίστοιχο τίτλο σπουδών, λόγω της υψηλής τεχνικής του εξειδίκευσης, όπως έχει γίνει με διάταξη νόμου από το έτος 2001 για τον κλάδο των μονίμων εργατοτεχνιτών.
 • 7)  Την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο, καθώς και των διατάξεων συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής κλαδικής συλλογικής σύμβασης αναδρομικά από το 2011. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης καταργήθηκε με τις διατάξεις του ν.4024/11 για το νέο μισθολόγιο, με τρόπο παράνομο και αντισυνταγματικό.
 • 8)  Την επέκταση καταβολής με υπογραφή Κ.Υ.Α., του προβλεπόμενου από το ν.4024/11 ανθυγιεινού επιδόματος και στο προσωπικό που εργάζεται στην καθαριότητα των κτηρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου, το οποίο προκλητικά εξαιρέθηκε από τη ρύθμιση. Διεκδικούμε επίσης την ένταξη του προσωπικού αυτού στην ασφάλιση του κλάδου των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
 • 9)  Τον υπολογισμό ως συντάξιμου χρόνου της έκτης ημέρας εργασίας για το προσωπικό καθαριότητας
 • 10)  Το ξεπάγωμα κλιμακίων και την άμεση μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων.
 • 11)  Την πληρωμή μέσω του ΤΑΠ των αμοιβών του προσωπικού καθαριότητας, για εργασία του κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
 • 12)  Την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος για την εξέλιξη των Α.Χ. εργατοτεχνιτών
 • 13)  Την αναβάθμιση και διαβάθμιση της Σχολής της Τήνου.
 • 14)  Την άρση του αδιεξόδου που έχει προκύψει επειδή οι συνάδελφοί μας καλούνται να εργαστούν μακριά από την έδρα της υπηρεσίας τους και για τη μετακίνησή τους αυτή πιέζονται από τους προϊσταμένους τους να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, μεταφέροντας και άλλους συναδέλφους. Τις δαπάνες αυτών των μετακινήσεων, υποχρεώνονται να καλύπτουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα έξω από τις εφορείες. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και παρακαλούμε για την άμεση επίλυσή του.

Ο νέος οργανισμός που εφαρμόζεται στο Υπουργείο από το 2014, είναι ένας μνημονιακός οργανισμός που δημιουργήθηκε για την κατάργηση του 35% των δομών του Υπουργείου. Δεν εξυπηρετεί ούτε την πολιτιστική μας κληρονομιά, ούτε τον σύγχρονο πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε τον πολίτη. Γι’ αυτό, ζητάμε την κατάργησή του. Ζητάμε έναν οργανισμό, σύγχρονο και λειτουργικό.

Ζητάμε τον εκσυγχρονισμό του ΤΑΠ, την επανασύσταση και στελέχωση με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις των εργαζομένων από τις Γενικές Συνελεύσεις τους.

Τα ζητήματα που σας εκθέσαμε παραπάνω, θα θέλαμε να τα συζητήσουμε διεξοδικότερα σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου μας μαζί σας.
Αναμένουμε τον ορισμό της ημερομηνίας για τη συνάντηση αυτή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ