Ergatotexnites.gr

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισμού.

20/11/2007 - Προς: Γ. Γραμ. ΥΠ.ΠΟ. κ. Ζαχόπουλο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1 - 105 55 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ.: 3210732 - FAX : 3216517

Αθήνα, 20/11/2007
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
  ΠΡΟΣ:  Τον Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
    κο ΧΡΗΣΤΟ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από τις εκλογές που έγιναν τον Δεκέμβριο του έτους 2006, εκλέχτηκε το νέο 21μελές διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών, είναι ο δεύτερος σε δύναμη από άποψη μελών, που λειτουργεί στο χώρο του υπουργείου μας. Στις εκλογές, συμμετείχε και ψήφισε το 97% των μελών του Συλλόγου μας πανελλαδικά. Σαν νέα διοίκηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου μας.

 • Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στολών εργασίας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι:
Η καθιέρωση των στολών εργασίας, έχει αφετηρία την περίοδο που η προηγούμενη Πρόεδρος της Βουλής Κα Μπενάκη, ήταν Υπουργός Πολιτισμού. Χορηγούνται έκτοτε κάθε χρόνο στους εργαζομένους στολές εργασίας, εκτιμώντας την αναγκαιότητα αυτών, λόγω της εξειδικευμένης εργασίας που προσφέρουν οι εργαζόμενοι στα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Με δεδομένο ότι το κονδύλι αυτό επιβαρύνει κάθε χρόνο τον ειδικό λογαριασμό και με βάση τον τελευταίο νόμο για το ΤΑΔΙΠΕΑΕ ο αριθμός των μελών μας υπερβαίνει τα 2000, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αυξημένο κόστος για το έτος 2007. Επίσης έχουν γίνει προσπάθειες από το Σύλλογό μας μέσω της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Ομοσπονδίας μας, να δίνεται επίδομα στολών εργασίας. Παρότι όμως το αίτημα αυτό έχει υπογραφεί και συμφωνηθεί και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με τη σημερινή, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.
 • Συντήρηση και επισκευή κτιρίου
Ο Σύλλογός μας, στεγάζεται σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί από την υπηρεσία στην περιοχή της Πλάκας. Από τους σεισμούς που είχαν προηγηθεί, το κτίριο έχει υποστεί καθίζηση στο δάπεδο του ισογείου καθώς επίσης έχει υποστεί ρωγμές στην τοιχοποιία. Ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στατικότατος του κτιρίου. Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητάμε επιχορήγηση του Συλλόγου προκειμένου να καλυφτούν οι δαπάνες για την επισκευή του κτιρίου.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα
 • Πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί ένα μείζον πρόβλημα που απασχολεί τους εργαζομένους, οι οποίοι έγιναν αορίστου χρόνου με βάση το Π.Δ 164/04. Για αυτούς, ενώ αναγνωρίστηκε ως πραγματική προϋπηρεσία στο ΥΠ.ΠΟ και η προϋπηρεσία που είχαν διανύσει στο ΤΑΔΙΠΕΑΕ, σήμερα αυτή δεν αναγνωρίζεται για να ενταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια.
 • Καταβολή ειδικής αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία και στην ειδικότητα των καθαριστριών - στων.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι καθαρίστριες και οι καθαριστές οι οποίοι ανήκουν στον Σύλλογό μας, εργάζονται τις ίδιες μέρες με τους συναδέλφους που ανήκουν στον κλάδο των αρχαιοφυλάκων. Παρόλα αυτά δεν πληρώνονται για την πέραν του πενθημέρου εργασία, όπως αυτό συμβαίνει με τους αρχαιοφύλακες οι οποίοι με βάση ειδικής διάταξης δικαιούνται την καταβολή της αποζημίωσης αυτής. Είναι δίκαιο, η ειδική αυτή αποζημίωση να επεκταθεί και στην ειδικότητα των καθαριστριών- στων.

Επίσης θα θέλαμε να εξετάσετε και να δώσετε λύση στα εξής πολύ σημαντικά για τον Σύλλογό μας θέματα:
 • Με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε η Ομοσπονδία, οι μόνιμοι εργατοτεχνίτες από την ΥΕ κατηγορία, αναβαθμίστηκαν στη ΔΕ κατηγορία. Επειδή η σύμβαση κάλυπτε μόνο τους τότε υπηρετούντες, ζητάμε η αναβάθμιση να επεκταθεί και σε αυτούς που υπηρετούν μετά την καθιέρωση της Σύμβασης.
 • Καθιέρωση των Βαρέων και Ανθυγιεινών ΚΑΙ στους συναδέλφους εργατοτεχνίτες ΜΟΝΙΜΟΥΣ, όπως ισχύει και στους ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
 • Τεχνικό Επίδομα 150€ το μήνα σε όλους τους εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες και ηλεκτρολόγους.
 • Από τις προηγούμενες μονιμοποιήσεις, κάποιοι μόνιμοι εργαζόμενοι, κράτησαν σαν ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α.
  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν συνταξιοδοτούνται να μην αποζημιώνονται από την υπηρεσία και ούτε τους καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία του Δημοσίου. Για το λόγο αυτό, ζητούμε να ενταχθούν στο νόμο που προβλέπει αποζημίωση για τους Αορίστου Χρόνου.
 • Αύξηση του επιδόματος των 130€ που καταβάλλεται μέσω του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και ένταξή του στο μισθό μας, εναρμονισμένοι με την Π.Ο.Σ.ΥΠ.ΠΟ.
 • Μια ομάδα 40 περίπου εργατοτεχνιτών αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη μετατροπή των συμβάσεών τους με βάση το Π.Δ 164/2004, επειδή δεν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  Το ζήτημα αντιμετωπίζεται μόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ανάλογο πρόβλημα είχε και το Υπουργείο Οικονομικών το 2005 το οποίο επιλύθηκε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Σας ενημερώνουμε, ότι με τον προηγούμενο υπουργό πολιτισμού τον κύριο Γεώργιο Βουλγαράκη και επί δικής σας θητείας ως Γ. Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ είχε επέλθει συμφωνία για δυο μείζων ζητήματα του Συλλόγου μας και ήταν να ενταχθούν σε νομοσχέδιο που θα κατατίθεντο στη Βουλή, μαζί με τα αιτήματα των συνάδελφων αρχαιοφυλάκων για αύξηση του επιδόματος πέραν του πενθημέρου και του νυχτερινού επιδόματος.
Το πρώτο αφορούσε το επίδομα στολών εργασίας ύψους 40€ το μήνα και το δεύτερο την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία και στην ειδικότητα των καθαριστριών-των.
Επειδή η Βουλή έκλεισε λόγο εκλογών και απαγορευόταν η κατάθεση κάθε νομοσχεδίου, για τα δυο αυτά ζητήματα σας ζητάμε να προωθήσετε εγκαίρως τις ανάλογες τροπολογίες στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο του ΥΠ.ΠΟ προς ψήφιση στη Βουλή.

Τα ζητήματα που σας εκθέσαμε παραπάνω, θα θέλαμε να τα συζητήσουμε άμεσα και κατεπείγον, διεξοδικότερα σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας μαζί σας .
Αναμένουμε τον ορισμό της ημερομηνίας για τη συνάντηση αυτή.

Με εκτίμηση

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τζανάκης Ιωάννης
   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπεντζάρη Αναστασία

Είστε: Αρχική Σελίδα Τα Νέα μας Υπομνήματα 20/11/2007 - Προς: Γ. Γραμ. ΥΠ.ΠΟ. κ. Ζαχόπουλο