Ergatotexnites.gr

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισμού.

29/01/2008 - Προς: Υπ. Πολ. κ. Μ. Λιάπη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1 - 105 55 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ.: 3210732 - FAX : 3216517

Αθήνα, 29/01/2008
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
  ΠΡΟΣ:  Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
        κο. ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΑΠΗ
        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
   Προς Γ.Γραμματέα
κο. Θεόδωρο Δραβίλλα

 

 

Κύριε Υπουργέ

Σας υπενθυμίζουμε, ότι από τον Οκτώβρη του 2007 σας έχουμε αποστείλει υπόμνημα, με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέλη του συλλόγου μας.
Από τότε μέχρι και σήμερα, έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχει οριστεί ακόμα ραντεβού, για να σας εκθέσουμε τα προβλήματα αυτά.
Με δεδομένο τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις που είχαμε στο ΥΠ.ΠΟ, κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και σας καλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση για να σας εκθέσουμε και προφορικά τα προβλήματα που σας παραθέτουμε παρακάτω.

 • Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στολών εργασίας.
Η καθιέρωση των στολών εργασίας, έχει αφετηρία την περίοδο που η προηγούμενη Πρόεδρος της Βουλής Κα Μπενάκη, ήταν Υπουργός Πολιτισμού. Χορηγούνται έκτοτε κάθε χρόνο στους εργαζομένους στολές εργασίας, εκτιμώντας την αναγκαιότητα αυτών, λόγω της εξειδικευμένης εργασίας που προσφέρουν οι εργαζόμενοι στα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Πιστεύουμε, ότι ήρθε η ώρα να αποδεχτείτε και να υλοποιήσετε το αίτημά μας το οποίο χρονολογείται αρκετά χρόνια πριν και ζητάμε να καταβάλλεται επίδομα στολών εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους, μόνιμους και αορίστου χρόνου που εργάζονται σαν εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες, καθαρίστριες, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί.
Σας ενημερώνουμε, ότι το αίτημα αυτό, το έχει υπογράψει στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η Ομοσπονδία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Καταβολή ειδικής αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία και στην ειδικότητα των καθαριστριών - στων.
Οι καθαρίστριες και οι καθαριστές οι οποίοι ανήκουν στον Σύλλογό μας, εργάζονται τις ίδιες μέρες με τους συναδέλφους που ανήκουν στον κλάδο των αρχαιοφυλάκων. Παρόλα αυτά δεν πληρώνονται για την πέραν του πενθημέρου εργασία, όπως αυτό συμβαίνει με τους αρχαιοφύλακες οι οποίοι με βάση ειδικής διάταξης δικαιούνται την καταβολή της αποζημίωσης αυτής.
Είναι δίκαιο, η ειδική αυτή αποζημίωση να επεκταθεί και στην ειδικότητα των καθαριστριών- στων.
 • Αύξηση του επιδόματος των 130€ που καταβάλλεται μέσω του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και ένταξή του στο μισθό μας, εναρμονισμένοι με την Π.Ο.Σ.ΥΠ.ΠΟ.
 • Καθιέρωση των Βαρέων και Ανθυγιεινών ΚΑΙ στους συναδέλφους εργατοτεχνίτες ΜΟΝΙΜΟΥΣ, όπως ισχύει και στους ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
 • Τεχνικό Επίδομα 150€ το μήνα σε όλους τους εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες, ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς, λόγω της εξειδικευμένης εργασίας που ασκούν.
 • Να αναγνωριστεί και μισθολογικά η προϋπηρεσία των συναδέλφων που είχαν στο ΤΔΠΕΑΕ και έγιναν αορίστου χρόνου με το Π.Δ/ 164/04.Η προϋπηρεσία αυτή, προσμετρήθηκε για να γίνουν αορίστου χρόνου, αλλά δεν αναγνωρίζεται για τα μισθολογικά κλιμάκια.
 • Ένταξη στο νόμο, που προβλέπει αποζημίωση στους αορίστου χρόνου όταν συνταξιοδοτούνται και στο μόνιμο προσωπικό που έχουν κρατήσει ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι με το υπάρχον καθεστώς, δεν δικαιούνται ούτε εφάπαξ ούτε αποζημίωση.
 • Αναβάθμιση των ΥΕ μονίμων εργατοτεχνιτών στη ΔΕ κατηγορία, όπως αυτό εφαρμόστηκε στους ήδη υπηρετούντες, με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε η Ομοσπονδία.
 • Άμεση τακτοποίηση των 40 συναδέλφων μας οι οποίοι δεν έχουν απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάλογο πρόβλημα είχε και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επιλύθηκε.
 • Κατάθεση τροπολογίας για τη σύσταση 33 θέσεων, που από λάθος συστάθηκαν μόνο 29 και αφορά τους αορίστου χρόνου εργατοτεχνίτες του ΤΔΠΕΑΕ.
 • Άμεση χρηματοδότηση και προώθηση των προεδρικών διαταγμάτων για τη συνέχιση των έργων της Ακρόπολης. Άμεση και τακτική καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους στα έργα.
 • Αναπροσαρμογή της εκτός έδρας αποζημίωση για το εργατοτεχνικό και μαρμαροτεχνικό προσωπικό στο ύψος που καθορίστηκε προεκλογικά για τους μηχανικούς του Δημοσίου. Δηλαδή 70€ την ημέρα, 80€ δαπάνη διανυκτέρευσης και προσαύξηση κατά 20% από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο. Άμεση καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων. Η εκτός έδρας αποζημίωση, μας καταβάλλεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να κινούμαστε με δικά μας έξοδα.
Κύριε Υπουργέ
Σας ενημερώνουμε, ότι με τον προηγούμενο υπουργό πολιτισμού κύριο Γεώργιο Βουλγαράκη, είχε επέλθει συμφωνία για δυο μείζων ζητήματα του Συλλόγου μας και ήταν να ενταχθούν σε νομοσχέδιο που θα κατατίθεντο στη Βουλή. Το πρώτο αφορούσε το επίδομα στολών εργασίας ύψους 40€ το μήνα και το δεύτερο την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία και στην ειδικότητα των καθαριστριών-των.
Επειδή η Βουλή έκλεισε λόγο εκλογών και απαγορευόταν η κατάθεση κάθε νομοσχεδίου, για τα δυο αυτά ζητήματα σας ζητάμε να προωθήσετε εγκαίρως το εν λόγο νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή.
Τα ζητήματα που σας εκθέσαμε παραπάνω, θα θέλαμε να τα συζητήσουμε διεξοδικότερα σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας μαζί σας.
Αναμένουμε άμεσα τον ορισμό της ημερομηνίας για τη συνάντηση αυτή.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τζανάκης Ιωάννης
   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπεντζάρη Αναστασία

Είστε: Αρχική Σελίδα Τα Νέα μας Υπομνήματα 29/01/2008 - Προς: Υπ. Πολ. κ. Μ. Λιάπη