Ergatotexnites.gr

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισμού.

16/02/2009 - Προς: Υπ. Πολ. κ. Α. Σαμαρά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1 - 105 55 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ.: 3210732 - FAX : 3216517

Αθήνα, 16/02/2009
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
  ΠΡΟΣ:  Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
        κο. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
   Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠ.ΠΟ
κο. ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΡΑΒΙΛΛΑ
        Δ/ΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
κο. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

 

 

 

Κύριε Υπουργέ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών σας καλωσορίζει στο Υπουργείο και σας εύχεται καλή επιτυχία. Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία προς όφελος και του έργου του Υπουργείου και των εργαζομένων.
Είμαστε ο δεύτερος σύλλογος από άποψη μελών εκπροσωπώντας 2000 συναδέλφους σε ειδικότητες, εργατοτεχνιτών, μαρμαροτεχνιτών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, τεχνιτών εκμαγείων, καθαριστριών και γενικότερα σε ότι καθήκοντα απορρέουν από την ειδικότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού μόνιμου και αορίστου χρόνου.
Με το παρόν υπόμνημα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου μας.

  • Καταβολή ειδικής αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία και στην ειδικότητα των καθαριστριών - στων.
Κύριε Υπουργέ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι καθαρίστριες και οι καθαριστές οι οποίοι ανήκουν στον Σύλλογό μας, εργάζονται τις ίδιες μέρες με τους συναδέλφους που ανήκουν στον κλάδο των αρχαιοφυλάκων. Παρόλα αυτά δεν πληρώνονται για την πέραν του πενθημέρου εργασία, όπως αυτό συμβαίνει με τους αρχαιοφύλακες οι οποίοι με βάση ειδικής διάταξης δικαιούνται την καταβολή της αποζημίωσης αυτής.
Είναι δίκαιο, η ειδική αυτή αποζημίωση να επεκταθεί και στην ειδικότητα των καθαριστριών- στων.
  • Δαπάνες μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ
Πολλές υπηρεσίες του υπουργείου οφείλουν σημαντικά ποσά σε συναδέλφους για εκτός έδρας μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ενώ παράλληλα υπάρχει η απαίτηση να εξακολουθούν να καλύπτουν αυτές τις δαπάνες οι εργαζόμενοι από τον μισθό τους γεγονός που μοιραία οδηγεί σε σύγκρουση μεταξύ των υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους με προφανείς τις επιπτώσεις στο υπηρεσιακό έργο.
Πρέπει να ληφθεί άμεσα μέριμνα ώστε αφενός να αποδοθούν τα οφειλόμενα και αφ’ετέρου να εξισωθούν οι αποζημιώσεις με εκείνες που λαμβάνουν οι υπάλληλοι αντίστοιχων ειδικοτήτων άλλων Υπουργείων (π.χ. ΠΕΧΩΔΕ).
Το πρόβλημα θα βρει οριστική λύση με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των σχετικών δαπανών (ΧΕΠ).
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
Σας ενημερώνουμε, ότι υπήρξε συμφωνία που υπεγράφη με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
(με τον κ. Τατούλη για το έτος 2005 και τον κ. Βουλγαράκη για το έτος 2006)
και πραγματοποιήθηκαν από την Ομοσπονδία, σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης - ΑΔΕΔΥ, εκπαιδευτικά προγράμματα, στη Βαλένθια, στο Παρίσι και στη Φλωρεντία το Δεκέμβριο του 2005 καθώς και στη Βαρκελώνη και στη Δρέσδη το Νοέμβριο του 2006.
Η δαπάνη βάρυνε τις πιστώσεις του ΛΑΕΚ, με τελικούς αποδέκτες υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού διακαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του ΥΠ.ΠΟ και των εποπτευομένων φορέων.
Σημειώνεται ότι για τα προγράμματα αυτά που είναι ενταγμένα στη δια βίου μάθηση, η συνολική δαπάνη, βαρύνει το Υπουργείο Απασχόλησης και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το Υπουργείο Πολιτισμού.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν τα προγράμματα, τα διαθέσιμα ποσά περιέρχονται στα Ινστιτούτα Εργασίας της ΓΣΕΕ και οι εργαζόμενοι του ΥΠ.ΠΟ αποστερούνται της ευκαιρίας για μια διακρατική επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία.
Στα πλαίσια της προηγούμενης συμφωνίας, ζητάμε να υπογραφεί νέα συμφωνία για το έτος 2008 με θέμα “Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία”.
Η ανάγκη της υλοποίησης του προγράμματος, επιβάλλεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες εργασίας των εργατοτεχνιτών και καθαριστών του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Χορήγηση στολών εργασίας
Με την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία υπήρξε συμφωνία για αγορά στολών εργασίας του έτους 2007.
Από αυτό το κονδύλι εκταμιεύτηκε μόνο ένα μέρος από το συνολικό ποσό. Εκκρεμεί υπόλοιπο ύψους 200.000€ προς το Ταμείο Αλληλοβοηθείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Με δεδομένο ότι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων επίδομα στολών εργασίας από 1/1/09, ζητάμε να επιχορηγηθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας με το ποσό των 450.000€ για την αγορά στολών εργασίας του έτους 2008 για όλα τα μέλη μας.
  • Επίδομα “Ειδικής Εξειδίκευσης και Εμπειρίας”
Ως γνωστού η υπηρεσία μας εκτελεί μείζονος σημασίας έργα για την αναστήλωση, διάσωση και εντέλει την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μια από τις κύριες ειδικότητες που απασχολείτε στην εκτέλεση αυτών των εξειδικευμένων έργων συμβάλλοντας στα μέγιστα, είναι η ειδικότητα των εργατοτεχνιτών γενικότερα.
Για το παραπάνω εξειδικευμένο προσωπικό, ζητάμε να θεσμοθετηθεί επίδομα που να καλύπτει τις ειδικές συνθήκες εργασίας και εμπειρίας των μελών μας.
Το ύψος του επιδόματος “ειδικής εξειδίκευσης και εμπειρίας” προτείνουμε να ανέρχεται στο ποσό των 150€ το μήνα.
  • Μόνιμοι υπάλληλοι με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ
Από τις προηγούμενες μονιμοποιήσεις, κάποιοι μόνιμοι εργαζόμενοι, κράτησαν σαν ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν συνταξιοδοτούνται να μην αποζημιώνονται από την υπηρεσία και ούτε τους καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία του Δημοσίου.
Για το λόγο αυτό, ζητούμε να ενταχθούν στο νόμο που προβλέπει αποζημίωση για τους Αορίστου Χρόνου.
  • Αναβάθμιση από την ΥΕ κατηγορία στην ΔΕ για τους μόνιμους υπαλλήλους
Με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε η Ομοσπονδία και κυρώθηκε με νόμο, οι μόνιμοι εργατοτεχνίτες από την ΥΕ κατηγορία, αναβαθμίστηκαν στη ΔΕ κατηγορία.
Επειδή ο νόμος κάλυπτε μόνο τους τότε υπηρετούντες, ζητάμε η αναβάθμιση να επεκταθεί και σε αυτούς που υπηρετούν μετά την ισχύ του νόμου.

Επίσης θα θέλαμε να εξετάσετε και να δώσετε λύση στα εξής σημαντικά θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

  • Υπηρεσιακά Συμβούλια
α) Πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι ενέργειες σχετικά με τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ/τος 164/2004 και οι οποίες εκκρεμούν είτε ως αιτήσεις θεραπείας στο ΑΣΕΠ είτε σε άλλα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.
Τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια να εξετάσουν άμεσα όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η μετατροπή σε αορίστου χρόνου και των τελευταίων συμβάσεων συναδέλφων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.
β) Σημειώνουμε εδώ ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος συνέχισης της απασχόλησης όσων υπαλλήλων έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, και εργάζονται με ασφαλιστικά μέτρα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.
γ) Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την Διοικητική Υπηρεσία του Υπουργείου για την εξέλιξη του εργατοτεχνικού προσωπικού και για το έτος 2007 και για το έτος 2008.

Κύριε Υπουργέ

Για τα ζητήματα που σας εκθέσαμε παραπάνω θα θέλαμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να αναπτύξουμε λεπτομερέστερα τις απόψεις μας, με στόχο την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου μας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τζανάκης Ιωάννης
   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπεντζάρη Αναστασία

Είστε: Αρχική Σελίδα Τα Νέα μας Υπομνήματα 16/02/2009 - Προς: Υπ. Πολ. κ. Α. Σαμαρά