Ετήσια γενική συνέλευση πανελλήνιου συλλόγου εργατοτεχνιτών στις 18/10/2011 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και μεγάλη πορεία στο Υπ.Πο.Τ. για κατάθεση ψηφίσματος ενάντια στο πολυνομοσχέδιο.