Φωτογραφίες από την 48ώρη απεργία της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. στις 12-13/10/2011.
Συγκέντρωση και κατάληψη στην Ακρόπολη στις 13/10/2011.